Allerlei Activiteiten

Een greep uit de dingen die we samen doen. Dit is dus geen volledige opsomming, maar een indruk van een paar dingen.

Kringen
Kleine kring

Een kring is een groep mensen die om de twee weken bij elkaar komen. Er wordt gepraat over onderwerpen in de bijbel en wat dat betekent voor je eigen leven. En er wordt gelachen, soms gehuild, en voor elkaar gebeden. Het is een bijzondere manier om op kleine schaal samen kerk te zijn in een vertrouwde omgeving.

Vierde zondag
Extra gezellig

Elke vierde zondag van de maand vieren we de zondag extra gezellig samen. Dan neemt iedereen iets lekkers mee en lunchen we na de kerkdienst met zijn allen. Met soepen, broodjes, salades en andere lekkernijen hebben we een lopend buffet en volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Maatschappelijk
Sociaal bezig

We werken mee aan sociale activiteiten, zoals de voedselbank, schuldhulpmaatje, stichting Present, enz. Af en toe organiseren we weggeefbeurzen voor kleding of speelgoed.

Cursussen
Meer diepgang

Af en toe organiseren we een cursus van een paar avonden over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld pastoraat, of de werking van Gods Geest. Ook doen we regelmatig de alphacursus voor mensen die belangstelling hebben voor het geloof. De cursussen worden goed bezocht en enthousiast beleefd.